Müslüman müslümanın aleyhinde kavgayı teşvik etmesi çok hatalı olur. Kuran'a göre de Müslümanın müslümanla uğraşması haramdır .