Peygamberimiz (sav) döneminde münafıklar O'nun güzelliğine gücüne neşesine derinliğine kudretine haset ediyorlardı #AdnanOktar .