Hani Peygamberimiz fakirdi.? (Adnan Oktar): https://t.co/bnb0TMAg0J .