Kuran yeterlidir. ...Biz Kitap'ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık. [En'am Suresi, 38] .