Çok insan zannı galip iman ediyor. Esleme oluyorlar, yani teslim olmuş oluyorlar. Ama Allah onu iman olarak kabul ediyor .