Peygamberimiz (sav), Müslümanlara Kuran'a uymayı emretmiştir. Yalnızca Kuran'a uymak müşriklere ağır gelir .