Peygamberimiz (sav) ihtilafta rahmet vardır demiyor, ihtilafta zulmet vardır. Tüm Kuran ayetleri birliği emreder .