..."Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." [Şuara Suresi, 62] .