İnkar edenlerde hem aşağılık kompleksi hem büyüklük kompleksi bir arada olur .