Bir insan komünist olabilir, düşüncesine saygı duyarız. Bizim karşı olduğumuz anarşist, silahlı, şiddeti savunan bir anlayıştır .