Dünyada cennet vasıfları da vardır cehennem vasıfları da vardır. İmtihan olduğunu unutan insan cehennem gibi bir hayat yaşar .