Allah dünyada esaslı bir imtihan yapar, bunu anlayan mümin zorluklar karşısında hiç takılmadan ilerler. .