Mehdi'nin çok teslimiyetli olacağı Tevrat'ta şöyle bildirilir: "O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi" .