Aklı yaratan Allah'tır. Akıl ve zeka an an yaratılır. .