Dünyadaki sorunlar, İslam’ın dünyaya hakim olması, Mehdi’nin zuhuru, İsa Mesih’in zahir olması ile ancak çözülecektir. .