Marx komünizmin sosyal adalet yönünü Tevrat’tan ve Kuran'dan almıştır. Ama dinsiz bir sisteme uyarlamak istemiştir. .