Para, fiziki görünüm vs sevgide etkili olur sananların gerçek sevgiyi, müminlerin birbirine olan aşkını ve bağlılığını anlaması mümkün değil .