İnsan gaflete düşerse dua etmek istemez, mümin bundan sakınacak .