Demirel: Biz de sosyalist geçinen, komünisttir. https://t.co/vkrPyEY8rk .