Tasavvuf; bazı insanlara dine uymayan davranışları, bâtıni yorumlar maskesi altında devam ettirme fırsatı sunar .