Kadınların temizliği iffeti ulaşılmazlığı bazıların ağırına gidiyor bu yüzden kadına kin duyuyor Bu kinlerini kadına saldırarak çıkarıyorlar .