Münafık Müslümanı konuşarak veya haliyle kızdırmak germek rahatsız etmek ister. Bunu çok aşağılık yöntemlerle yapar. .