Sosyal Darwinizme göre Türkler geri bir ırk olduğu için yok edilmelidir. Bunun için PKK'yı kullanıyorlar. .