Münafıklar kendi gaddar ve alçak ruhlarının gereği olarak elçileri de kendi çirkin yollarına yönlendirmek isterler. .