Münafık akla ve hikmete önem vermez, Kuran'da bildirildiği gibi "kitap yüklü eşek gibidir". .