Münafıklar hak olanı kötü kendi çirkin olan düşüncelerini ve yollarını ise doğru olarak görürler. .