İnsan ufku geniş olup da derin düşününce gerçekleri fark etmiş oluyor sathi düşünce insanı ölü bir ruha dönüştürüyor. .