Mantığıyla hareket eden samimi olamaz. Mantık insanı yanlışa iter. Vicdanı ile hareket eden devamlı yücelir. .