Kadın ve erkek Kurana tabi olup,ALLAH Sevgisi ve korkusu kalplerine yerleşmezse manevi derinlik kazanamaz et ve kemik olarak kalırlar. .