Allah yalnız samimi kullarım kurtulur diyor! Samimiyet bir kere beyni,ruhu,bedeni müthiş rahatlatır. Mükemmel kabiliyetler, derinlik verir. .