İmanın derecesine göre, Mümin`de vesvese artar. Müminin yapacağı, vesveseyi dinlememektir. .