Hz. Mehdi talebeleri çelik yürekli ve demir iradeli, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır. .