İman edip salih amellerde bulunanlar, ne MUTLU onlara ... (Ra`d,29) #AyetBul .