İki denizin birbirinden ayrıılması https://t.co/YkrHI88V9s .