Her fırsatta düşmanlık ve fitne çıkarmaya çalışan sözde dindar "bağnaz dinsizlere" dikkat! Onların amacı din konusunda titiz olmak değil. .