Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O`nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü`minlerdir. [Maide suresi,55] .