Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hâdisatın tazyikatından kurtulabilir. [Bediüzzaman] .
Cinsiyet ayrımcılığı yapma, çoğayıp ‎- Kültepe (kanesh/karum)