Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hâdisatın tazyikatından kurtulabilir. [Bediüzzaman] .
Cinsiyet ayrımcılığı yapma, çoğayıp ‎- Klt'blsı

2015-2016 Mokum.place