Bir mümin; Ne kendisine verilen bir makam-mevkiden dolayı şımarır, ne de içinde bulunduğu zor durumdan dolayı ümitsizliğe kapılır. .