Allah`ı gereği gibi takdir edemeyen, Allah`ın hoşnutluğu yerine insanların hoşnutluğunu arayan kimsenin dini, batıl bir dindir. .