Adamlık dininde; duyguların çoğu zaman konuşma yoluyla değil de, bakış ve tavırlarla ifade edilmesi esastır. https://t.co/yBROI9HHgP .