Sinirlenince kapıları çarpma, kızdığını belli edecek bakışlar atma, hiç cevap vermeden yoluna devam etme, adamlık dininin kurallarıdır. .