Hidayeti veren sadece Allahtır. Ancak, bir kişinin bile sizin vesilenizle Allah`a yönelmesi, hem çok sevap, hem de büyük mutluluk. .