Ahir zamanda da Hz. İsa ve Hz. Mehdi`ye bağlı, sayıları az ama Allah`a gönülden iman eden salih müminler, Allah`ın izniyle üstün gelecekler .