... o inkâr edenler, iman edenlere dediler ki: "Allah’ın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz?"...[Yasin,47] .