İman hakikatleri üzerinde derin düşünerek Allah`ı daha yakından tanıyan ilim sahipleri Allah`ın kudretini daha iyi kavrarlar. .