Hiçbir şey başıboş ve kendi haline bırakılmış değildir. Herşey Allah`ın belirlediği bir kader üzere yaratılır. .