Kamil iman sahipleri, yaratılmış olan diğer tüm varlıkları da, Allah`a olan sevgileri ve bağlılıklarıyla doğru orantılı olarak severler. .