İslam alimleri, Hz. Mehdi`nin önderliğinde İslam ahlakının yeryüzüne hakim olduğu dönemi "ALTINÇAĞ" olarak tanımlamışlardır. .