Dine, mukaddesata hakaret olduğunda hukuki başvurada bulunmak her vatandaşın anayasal hakkı, bu hakkı hepimiz iyi kullanalım .