Eğer Darwin’in fikirleri hemen yok edilseydi, deccal dünyaya hakim olamazdı. #AdnanOktar .